Invulling zonnestroom-opgave

De partijen in de AgroAgenda Noord-Nederland vragen aandacht voor de manier waarop invulling wordt gegeven aan de zonnestroom-opgave.

Wij steunen de in het Klimaatakkoord afgesproken doelen maar doen een oproep om bij de invulling hiervan oog te hebben voor de effecten op het cultuurlandschap, de bodem en de vitaliteit van de agrarische bedrijven en de keten.

Wij roepen daarom alle betrokkenen op om bij de invulling van de zonnestroom-opgaven in het landelijke gebieden te borgen dat inhoud wordt gegeven aan de afgesproken voorkeursvolgorde.

 

Bijlage – Zonnepanelen op landbouwgrond