Podcast: in gesprek met Wouter Schep

In deze podcast vertelt Wouter Schep uit het Katalysatorteam wat hij doet om de stikstofuitstoot op zijn bedrijf te verlagen. Via managementmaatregelen als weidegang en minder eiwit in het rantsoen heb je zomaar 20% reductie te pakken denkt hij. Daar zou je als boer mee moeten beginnen.

Wouter Schep over deze podcast:

Nederland is samen met een beperkt aantal andere regio’s in de wereld een van de bevoorrechte regio’s waar weidegang heel goed kan. Bovendien komen maatschappelijke waardering, dierenwelzijn, reductie ammoniakemissie en biodiversiteit daarin samen. Het is daarnaast een van de maatregelen die, in het kader van de stikstofproblematiek, zonder grote kosten te realiseren zijn; het laaghangende fruit. In de podcast ga ik met Rochus Kingmans in gesprek over het voorgaande en meer.

Luister hier naar de podcast