Op zoek naar perspectieven voor de landbouw bezocht landbouwminister Piet Adema maandag 28 november de vijf experimenteergebieden. De AgroAgenda Noord-Nederland is één van deze gebieden.


In Twente kwamen alle vertegenwoordigers van de gebieden bijeen voor een gesprek met de minister en Tweede Kamerlid Derk Boswijk.
De activiteiten van de experimenteergebieden kwamen aan de orde zoals Pavex, meten van uitspoeling, afspoeling en emissie naar de lucht en de ‘gebiedsofferte’. Hierin werken 3 collectieven, 2 provincies, 2 waterschappen en LNV samen aan een aanpak waarbij de boeren zelf aangeven hoe ze gaan voldoen aan de maatschappelijke kaders.

Aan tafel zaten verder: Gerda van Eck (Noord-Nederland), Eric Kleissen (Twente), Aleid Diepeveen en Dick Looman (Achterhoek), Marten Nijhuis (Flevoland) en Ronald Luijkx (AgroProeftuin De Peel).