Een geslaagde Hackathon!

De winnaars van de hackathon van noordelijke onderwijsinstellingen over voedseltransitie: het studententeam van NHL Stenden!

Hannah Kastelein, Wieger Lindeboom, Luuk Nijboer en Matthijs Wijma van NHL Stenden hebben de ‘best overall’- prijs van € 500,- gewonnen van de hackathon die AgroAgenda Noord-Nederland, VANN en de regiodeal Natuurinclusieve Landbouw op 10 oktober jl. hadden georganiseerd (meer informatie over de hackathon). De studenten kwamen met het idee om de voordelen en de smaak van duurzaam geproduceerd en goed betaalbaar voedsel beter onder de aandacht te brengen van de consument. Op plekken waar veel ’traffic’ is (zoals een grote onderwijsinstelling of een ziekenhuis), zouden de producten aan de consument kunnen worden verkocht met een heerlijk recept erbij. Door een bedrijf dat een mobiele marktkraam runt en de klant ook meteen laat proeven van wat er te koop is. Het team gaat nu verder onderzoek doen om beter zicht te krijgen op de (markt-)kansen van dit drempelverlagende idee om de vraag (en het aanbod!) van natuurinclusief geproduceerd voedsel te versnellen. Op de foto staan de trotse prijswinnaars samen met de juryvoorzitter en de vertegenwoordigers van AgroAgenda, Rabobank, Regiodeal en VANN.

En dan waren er nog twee prijswinnende teams die elk € 250 verdienden. Het studententeam van Aeres MBO Leeuwarden de prijs voor het meest creatieve idee (foto links). Het team ‘Pastinaak’ van Van Hall Leeuwarden ontving de prijs voor de beste presentatie (foto rechts)

   

De hackathon vond plaats in het prachtige provinciehuis van Groningen.