Webinar Omschakelen? JA! En de financiering dan?

Webinar Omschakelen? JA! En de financiering dan? Vrijdag 19 november van 12:00 – 13:30 uur Op vrijdag 19 november a.s. organiseert Investeringsfonds Duurzame Landbouw  het webinar ‘Omschakelen? JA! En de financiering dan? Dit webinar is bedoeld voor agrarische ondernemers in de veehouderij, akkerbouw en glastuinbouw die hun bedrijf integraal willen verduurzamen middels om- of doorschakeling in het […]

Lees meer

Invulling zonnestroom-opgave

De partijen in de AgroAgenda Noord-Nederland vragen aandacht voor de manier waarop invulling wordt gegeven aan de zonnestroom-opgave. Wij steunen de in het Klimaatakkoord afgesproken doelen maar doen een oproep om bij de invulling hiervan oog te hebben voor de effecten op het cultuurlandschap, de bodem en de vitaliteit van de agrarische bedrijven en de […]

Lees meer

Uitnodiging: Webinar Wat zijn de sleutels voor succesvol veranderen? 22 oktober 2020

Donderdag 22 oktober 2020 – 15.00 tot 16.30 uur In Noord-Nederland zetten velen zich in voor een toekomstbestendige landbouw. Dit gebeurt natuurlijk door de boeren, maar ook door onder meer ketenpartijen, natuurorganisaties, kennisinstellingen, overheden én inwoners. Ruimte nemen om te experimenteren is daarbij belangrijk. Wat werkt wel en wat werkt niet? Wat zijn de sleutels […]

Lees meer