Op zoek naar perspectieven voor de landbouw bezocht landbouwminister Piet Adema maandag 28 november de vijf experimenteergebieden. De AgroAgenda Noord-Nederland is één van deze gebieden.

Lees meer

Katalysatorteam aan het woord

Maak kennis met Jan Pieter van Tilburg, boer in het Katalysatorteam. Hij vertelt in dit filmpje over zijn bedrijf Zandhoeve Holsteins. Over de stappen die binnen dit bedrijf worden gezet wat betreft de energietransitie. Hij maakt via duurzame energie ook verbinding met het dorp.

Lees meer

Podcast: in gesprek met Wouter Schep

In deze podcast vertelt Wouter Schep uit het Katalysatorteam wat hij doet om de stikstofuitstoot op zijn bedrijf te verlagen. Via managementmaatregelen als weidegang en minder eiwit in het rantsoen heb je zomaar 20% reductie te pakken denkt hij. Daar zou je als boer mee moeten beginnen.

Lees meer

Katalysatorteam in gesprek – Gewasrotatie-index

Vorige week dinsdag sprak het Katalysatorteam over perspectief voor de landbouw en de rol die de boeren daar zelf in hebben. We hebben afgesproken ons gezamenlijke verhaal meer uit te werken en waar zinvol uit te dragen. We merken om ons heen dat er behoefte is aan richting, aan toekomst voor boeren.

Lees meer

Programma netwerkbijeenkomst 11 november

Het programma van de netwerkbijeenkomst op vrijdag 11 november is bekend. Tijdens deze bijeenkomst geven we handvatten voor de toekomst. Voor een bloeiend platteland in 2040. Iedereen met hart voor de landbouw in Noord-Nederland is van harte uitgenodigd. Een ochtend om geïnspireerd te worden, mee te denken en elkaar (nog beter) te leren kennen. Via […]

Lees meer

Initiatief: De Groene Winkelkar

De Groene Winkelkar van Anita Jongman, een initiatief binnen het Katalysatorteam van de AgroAgenda Noord-Nederland. Anita Jongman over de Groene Winkelkar: Wat is de Groene Winkelkar? Een app waarmee jij als consument geholpen kunt worden in bewust groen boodschappen doen!

Lees meer

Het katalysatorteam – waar zijn we mee bezig?

Het Katalysatorteam van de AgroAgenda Noord-Nederland bestaat uit 12 ondernemers. Het team is samengesteld uit akkerbouwers en veehouders uit de drie Noordelijke provincies (gangbaar/natuur inclusief/biologisch, jong/oud, man/vrouw) en werkt in lijn met het Kwaliteitsbeeld aan ‘Top-voedsel uit een rijk landschap’. Elke maand komt het team bij elkaar en staat dan stil bij actualiteiten in de […]

Lees meer