Groene Grondstoffen

Dutch Biorefinery ClusterChemport Europe

Bij uitstek Noord-Nederland kent veel kansen om een belangrijke speler te worden in de biobased economy. De unieke ligging, de infrastructuur, de aanwezige agrarische verwerkende industrie en chemische industrie, de toegang tot kennis en de sterk ontwikkelde, grondgebonden sectoren akkerbouw en melkveehouderij maken dat Noord-Nederland een unieke positie in kan nemen binnen Nederland en zelfs Europa.

Er gebeurt al veel op het gebied van het produceren van hernieuwbare grondstoffen Maar het kan altijd beter. Om wereldspeler te worden en te blijven, zullen we nog meer moeten investeren in de transitie van fossiele grondstoffen naar hernieuwbare grondstoffen. Het Dutch Biorefinery Cluster en Chemport zijn hier twee goede voorbeelden van.

POP3

Het investeren in deze transitie, is iets dat we in het Noorden gezamenlijk moeten oppakken. Daarom heeft de Provincie Groningen groene chemie en biobased als beleidsonderwerp opgenomen in de maatregel 7 van POP3. Betrokkenheid van de primaire landbouw aan het begin van de keten is van groot belang.

In tegenstelling tot de vorige openstelling in 2016 is Noord4Bio daarom niet opgenomen als een van de doelstellingen. Dit wordt vervangen door doelstellingen op het gebied van biobased economy en groene chemie, die specifiek gericht zijn op de aansluiting van de landbouw hierop.

In het rapport Noord4Bio zijn twee aanbevelingen opgenomen die zich hierop richten:

  • Organiseer met bestaande marktpartijen in Nederland en/of daarbuiten de vraag naar eiwitten verkregen uit nieuwe raffinageprocessen als componenten voor veevoer, zodat de ketens van de grond kunnen komen. Marktpartijen die hiervoor benaderd moeten worden zitten vanzelfsprekend bij de veevoerindustrie maar ook bij de zuivelindustrie en de boeren, omdat deze veel baat kunnen hebben bij eiwitgrondstoffen met weinig stikstof- en fosfaat-last.
  • Realiseer een financiële ondersteuning voor het produceren van niet-energetische producten (chemicaliën, materialen) uit biomassa, zodat een ‘level playing field’ wordt gecreëerd voor zowel chemie als energie.

Vragen over deze deelagenda’s of zelf een idee voor een initiatief?

Neem dan contact op.