The Potato Valley

Het noorden van Nederland heeft een toppositie in de wereldwijde export van pootaardappelen. The Potato Valley is het kennisplatform voor pootaardappelen. Het doel is een economische vitale kringlooplandbouw in harmonie met de omgeving. Wij richten ons op de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid waarbij duurzaamheid het uitgangspunt is. Kracht door verbinding!

Ons doel

De toppositie van Nederland behouden en versterken door de pootaardappelteelt verder te ontwikkelen tot een meer circulair pootaardappel-akkerbouwsysteem waarbij we het gebruik van grondstoffen verlagen en de aardappelrassen weerbaar zijn zodat ze minder milieubelastende middelen nodig hebben om gezond te groeien. De pootaardappel is het richtgewas voor het akkerbouwplan.

Meer informatie? Bezoek dan de website www.thepotatovalley.nl.