The Potato Valley

The Potato Valley is een kennisplatform rondom pootaardappelen. Belangrijkste doel is het delen van kennis om zo te winnen aan innovatiekracht. Dit is noodzakelijk om de toppositie die Noord-Nederland nu heeft, te behouden. Ondernemers, kennisinstellingen, overheid en andere belanghebbenden slaan de handen ineen om dit doel te bereiken.

Meer informatie? Bezoek dan de website www.thepotatovalley.nl.