Veenkolonieën

Het Europese landbouwbeleid zorgt voor grote veranderingen in de Veenkoloniën. Om op die veranderingen in te kunnen spelen hebben de Stichting Innovatie Veenkoloniën, LTO Noord, AVEBE en de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen hun verantwoordelijkheid genomen en gezamenlijk het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 opgesteld. Lees meer over het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën.

Het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020, geactualiseerd in 2014, is het resultaat van samenwerking tussen AVEBE, ANOG (Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen), LTO Noord en de Stichting Innovatie Veenkoloniën om te bereiken dat de landbouw in de Veenkoloniën in 2020 een vitale sector is en blijft.

Veel aandacht zal uitgaan naar de vertaling van de nieuwe kennis naar het boerenerf door demonstraties, ook op primaire bedrijven.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Innovatie Veenkoloniën.