Over

Samen weten we meer dan één. Vooral: samen kúnnen we meer dan één. Dat is de dragende visie van de AgroAgenda Noord-Nederland, een initiatief van…

Lees hier meer over de AgroAgenda Noord-Nederland

Stuwende veranderingen

De AgroAgenda Noord-Nederland is een samenwerkingsplatform van partijen in de agroketen (afnemend, toeleverend en dienstverlenend), de primaire landbouw, de overheden, de terreinbeheerders en de milieufederaties en kennisinstellingen. Zij hebben met elkaar in 2018 de richting bepaald voor de toekomst van de landbouw. Dit zogenaamde Kwaliteitsbeeld ’Top-Voedsel uit een Rijk Landschap’ beschrijft in acht kwaliteiten de doelen voor 2030.

Gezamenlijke aanpak

De AgroAgenda Noord-Nederland wordt gedragen door een netwerk van ondernemers, overheid, onderzoek, onderwijs en NGO’s.

Veel ondernemers, ketenpartijen, bewoners nemen initatieven om te werken aan een Top-Voedsel uit een Rijk Landschap. Deze initiatieven willen we ondersteunen. Dat doen we door kennis, kunde en netwerk beschikbaar te stellen.

Vijf deelagenda’s

Met de AgroAgenda, zijn verschillende deelagenda’s verbonden: MelkveeAgenda, Smart Farming, Potato Valley, Innovatie Landbouw Veenkoloniën en Groene Grondstoffen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Stuurgroep

… er wordt momenteel aan de inhoud van dit stuk gewerkt…
Klik hier voor de leden uit de stuurgroep.

 

Katalysatorteam team

… er wordt momenteel aan de inhoud van dit stuk gewerkt…

 

Ondersteunend team

… er wordt momenteel aan de inhoud van dit stuk gewerkt…
Klik hier voor de leden uit het ondersteunende team