Over

Samen weten we meer dan één. Vooral: samen kúnnen we meer dan één. Dat is de dragende visie van de AgroAgenda Noord-Nederland, een initiatief van…

Lees hier de hele AgroAgenda Noord-Nederland

Ambitie: 2020

In de AgroAgenda Noord-Nederland wordt als ambitie geformuleerd dat de noordelijke agrosector in 2020:

  • Modern en renderend is;
  • schoon en efficiënt produceert;
  • in balans is met mens en omgeving.

Stuwende veranderingen

In 2014 zetten de partners hun handtekening onder de doelstellingen binnen deze agenda.  Nederland is, op de VS na, de grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld. Noord-Nederland levert hierin een belangrijke bijdrage. En dat willen we blijven doen.

Echter, de wereld verandert. Zo ook de behoeften en eisen rondom agro. We moeten mee in de beweging van verduurzaming, in de veranderende behoeften van de maatschappij en in de vraag van de markt. Ook zien we ingrijpende veranderingen vanuit Europa, bijvoorbeeld de inzet van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Gezamenlijke aanpak

De AgroAgenda Noord-Nederland wordt gedragen door een hecht netwerk van ondernemers, agro-professionals, de bestuurlijke schil daar omheen en onderwijs. Er zijn vijf programmalijnen die allemaal sturen op een gezamenlijke aanpak waarbij de agro-sector in Noord-Nederland zelf eigenaarschap houdt over de ontwikkelingen en initiatieven.

Vijf programmalijnen

In de AgroAgenda kennen we, zoals gezegd, vijf programmalijnen die de doelstellingen ondersteunen en waarbinnen continu projecten worden opgestart en ondersteund:

– Duurzame primaire productie
– Meer toegevoegde waarde in de keten
– Landbouw en omgeving
– Infrastructuur
– Kennisnetwerk

Lees hier een toelichting op de programmalijnen.

Vijf deelagenda’s

Met de AgroAgenda, zijn verschillende deelagenda’s verbonden: MelkveeAgenda, Smart Farming, Potato Valley, Innovatie Landbouw Veenkoloniën en Groene Grondstoffen.

Mogelijkheden voor u?

Handen uit de mouwen is wat ons betreft het credo. Daarom roepen we elke ondernemer, onderzoeker of bestuurder met een idee over duurzamer, efficiënter of beter produceren contact op te nemen. We denken graag mee over interessante projecten en ideeën, koppelen u graag aan ons uitgebreide netwerk en stimuleren het delen van kennis.

Daarnaast zijn er interessante subsidiemogelijkheden waar we meer over kunnen vertellen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.