Over

Stuwende veranderingen

De AgroAgenda Noord-Nederland is een samenwerkingsplatform van partijen in de agroketen (afnemend, toeleverend en dienstverlenend), de primaire landbouw, de overheden, de terreinbeheerders en de milieufederaties en kennisinstellingen. Zij hebben met elkaar in 2018 de richting bepaald voor de toekomst van de landbouw. Dit zogenaamde Kwaliteitsbeeld ’Top-Voedsel uit een Rijk Landschap’ beschrijft in acht kwaliteiten de doelen voor 2030.

Landbouw in Noord-Nederland zorgt in 2050 voor Top-Voedsel uit een Rijk Landschap. De route daarheen vraagt actie van alle partijen in de agrofoodsector en het landelijk gebied. In de notitie: top voedsel uit een rijk landschap de route naar waardenvolle landbouw leest u hier meer over.

Gezamenlijke aanpak

De AgroAgenda Noord-Nederland wordt gedragen door een netwerk van ondernemers, overheid, onderzoek, onderwijs en NGO’s.

Veel ondernemers, ketenpartijen, bewoners nemen initatieven om te werken aan een Top-Voedsel uit een Rijk Landschap. Deze initiatieven willen we ondersteunen. Dat doen we door kennis, kunde en netwerk beschikbaar te stellen.

Vijf deelagenda’s

Met de AgroAgenda, zijn verschillende deelagenda’s verbonden: MelkveeAgenda, Smart Farming, Potato Valley, Innovatie Landbouw Veenkoloniën en Groene Grondstoffen.

Governance

De partijen in de AgroAgenda werken allen op hun manier aan het Kwaliteitsbeeld.  Dat gebeurt bijvoorbeeld via  programma’s  als ‘ On the way tot planet proof’ of ‘Fascinating’ gericht op de eiwittransitie en klimaatopgave en via tal van kennisdeelprogramma’s zoals ‘ Boeren meten water’ of van ‘kennis naar kunde’. De AgroAgenda ondersteunt daarnaast initiatiefnemers die diepgaande veranderingen op kleine schaal willen realiseren.

Het kwaliteitsbeeld is door een groot aantal partijen in de agroketen ondertekend. De AgroAgenda Noord-Nederland kent een stuurgroep waarin bestuurders namens de diverse partijen in de agroketen zijn afgevaardigd. Naast deze stuurgroep kent de AgroAgenda een team van 11 ondernemers (Katalysatorteam). Dit team jaagt aan, agendeert en brengt small wins verder samen met het ondersteunend team.

Meer informatie over de stuurgroep, het katalysatorteam en het ondersteunend team vindt u door te klikken op onderstaande links.

Klik hier voor de leden uit de stuurgroep

Klik hier voor de leden uit het katalysatorteam

Klik hier voor de leden uit het begeleidende team

 

Neem contact met ons op voor meer informatie.