Begeleidend team en secretariaat

Het begeleidend team van de AgroAgenda steunt initiatiefnemers in Noord-Nederland en doet voorstellen voor mogelijke stappen die bijdragen aan realisatie van het kwaliteitsbeeld en zorgen voor samenhangen in de activiteiten.

Het team nodigt initiatiefnemers uit voor een spiegelgesprek. Ons team kan meedenken met het plan en kennis en kennissen aanreiken. We zullen ook reflecteren op:
– de bijdrage aan het Kwaliteitsbeeld
– de potentiële impact in Noord-Nederland
– de mate waarin het plan echt vernieuwend is

Contactgegevens en informatie vindt u terug op onze flyer 
Graag vooraf aanmelden via Gerda van Eck


Daarnaast stellen we graag de leden van het begeleidendteam aan u voor:

  • Djurre Postma (Noorderlandmelk)
  • Gjalt Mulder (voorzitter Katalysatorteam en melkveehouder)
  • Jan de Jong (LNV)
  • Peter-Erik Ywema (Avebe)
  • Reina Ferwerda (WUR)
  • Dirkjan Immenga (Provincie Drenthe)
  • Rik Eweg (Lector Van Hall Larenstein – Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw)
  • Gerda van Eck (AgroAgenda, Regiodeal NIL, voorzitter ondersteunend team)
  • Imra Klein (AgroAgenda, secretaris)

Nadere kennismaking met de teamleden:


Djurre Postma

Hier stelt Djurre zichzelf binnenkort voor.


 


Gjalt Mulder“Als iedereen een klein stukje de goede kant op beweegt, komen we een heel eind”
Ik ben Gjalt Mulder, melkveehouder in Zuid-Oost Friesland. Als landbouwsector opereren wij zichtbaar. Iedereen ziet wat wij doen en vindt er wat van. Het is de kunst om het zo te doen, dat we niet worden getolereerd maar worden gewaardeerd. Mijn tweede natuur is dat ik altijd over de horizon heen kijk, ik focus mij niet op vandaag of morgen, maar kijk naar de langere termijn. Daarnaast zet ik graag andere mensen in hun kracht. Ik vind het geweldig om te zien dat er daadwerkelijk dingen veranderen en processen in gang worden gezet. Als ik mensen kan enthousiasmeren om ee te denken en mee te doen, dan wordt ik daar blij van. Daarin voel ik mij als voortrekker van het Katalysatorteam op mijn plek.

 


Jan de Jong

Hier stelt Jan zichzelf binnenkort voor.


Peter-Erik Ywema – “Samen kansen creëren en doen”
Ik ben Peter Erik Ywema, vader van 3 kinderen en opa van 1. Ik mag sinds 2,5 jaar de rol van sustainability director spelen bij Royal Avebe. Die rol is nieuw en betreft de hele breedte van het bedrijf van boer tot eindproduct en van gedrag tot schone technologie en communicatie.
Ik denk dat de akkerbouw een bijzondere rol kan spelen in klimaat, water en biodiversiteit en bodemverbetering. Dat gaat niet vanzelf. Het moeilijkst is bewustwording en gedragverandering. Ik ben iemand die out of de box kan denken en een veilige omgeving kan creëren om vastzittende patronen te doorbreken. En ik krijg energie van doorbraakjes.


Reina Verwerda

Hier stelt Reina zichzelf binnenkort voor.


Dirkjan Immenga

Hier stelt Rianne zichzelf binnenkort voor.


 

Rik Eweg“Samen werken aan landschappen die waardevol zijn voor mensen en dieren”
Ik ben lector Gebiedsgerichte Transities naar Kringlooplandbouw bij Van Hall Larenstein. Opgegroeid in Twente en gevormd in Wageningen. Gefascineerd door landschappen en hoe mensen ze gebruiken en vormen. Wonend in Wageningen, met mijn partner en drie dochters die inmiddels de wereld in zijn gevlogen. Ik verbind studenten, docenten, boeren en andere ondernemers, ambtenaren en bestuurders om samen te werken aan nieuwe agro-food systemen. Dat is niet enkel een uitdaging van boeren, maar van ons allen. Ik krijg energie van mensen die samen willen werken aan nieuwe, creatieve ideeën en van nieuwe steden en landschappen.  Andere sectoren, andere landen en andere culturen kunnen ons inspireren voor innovaties naar een nieuw agro-food systeem.Gerda van Eck
“Als je goed geworteld bent, kom je altijd weer tot bloei”
Ik ben Gerda van Eck en woon al meer dan mijn halve leven in Fryslân, eerst samen met mijn partner, later met ons gezin en nu weer samen. Natuurlijk blijf ik er, als geboren Haagse, altijd een beetje te gast. Ik voel me echt een Noorderling en ik klink ook zo. Al herinnert mijn (te) scherpe tong soms nog aan mijn jeugd in de grote stad.
Ik zet me al mijn hele leven in voor een duurzame samenleving vooral in en om het landelijk gebied. Ik doe dat door mensen met verschillende visies actief te verbinden, door gedreven en vasthoudende mensen met fantastische plannen te ondersteunen. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe inzichten, nieuwe creaties. Ik krijg energie van mensen die werken aan een betere wereld, met kleine stapjes of met grote sprongen. Worstelend met de belemmeringen, de risico’s maar toch bevlogen doorwerken en doordoen. Met hen samenwerken brengt ons tot bloei.Imra Klein
“Mooie initiatieven versterken en elkaar verder brengen”
Ik ben Imra Klein en sinds januari 2021 ondersteun ik de Agro Agenda Noord-Nederland met mijn functie als secretaris. Naast deze werkzaamheden ben ik ook werkzaam voor Hogeschool Van Hall Larenstein als Projectmanager in het toegepast onderzoek. Thema’s die mij interesseren zijn (natuurinclusieve/kringloop) landbouw, weidevogels en biodiversiteit. Mijn kracht zit hem in het aanbrengen van structuur en het begeleiden van processen. Hiermee hoop ik een goede toevoeging te zijn in het team en een mooie bijdrage te leveren. Het meeste energie krijg ik van samenwerken met bevlogen ondernemers en collega’s. Ik help hen graag bij het uitdenken en verder brengen van ideeën.