Ondersteunend team en secretariaat

…Momenteel wordt er gewerkt aan het updaten van de website…

Het ondersteunende team van de AgroAgenda steunt initiatiefnemers in Noord-Nederland en doet voorstellen voor mogelijke stappen die bijdragen aan realisatie van het kwaliteitsbeeld en zorgen voor samenhangen in de activiteiten.

De leden van het ondersteundende team zijn:

  • Peter-Erik Ywema (Avebe)
  • Jan Willem Straatsma (RFC)
  • Pieter van der Valk (WUR en melkveehouder)
  • Rik Eweg (Lector Van Hall Larenstein – Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw)
  • Gjalt Mulder (voorzitter Katalysatorteam en melkveehouders)
  • Imra Klein (AgroAgenda, secretaris)
  • Gerda van Eck (AgroAgenda, Regiodeal NIL, voorzitter ondersteunend team)
  • Heleen Roovers (Secretariaat NOM)