Begeleidend team en secretariaat

Het begeleidend team van de AgroAgenda steunt initiatiefnemers in Noord-Nederland en doet voorstellen voor mogelijke stappen die bijdragen aan realisatie van het kwaliteitsbeeld en zorgen voor samenhangen in de activiteiten.

Het team nodigt initiatiefnemers uit voor een spiegelgesprek. Ons team kan meedenken met het plan en kennis en kennissen aanreiken. We zullen ook reflecteren op:
– de bijdrage aan het Kwaliteitsbeeld
– de potentiële impact in Noord-Nederland
– de mate waarin het plan echt vernieuwend is

Contactgegevens en informatie vindt u terug op onze flyer 
Graag vooraf aanmelden via Gerda van Eck


Daarnaast stellen we graag de leden van het begeleidendteam aan u voor:

  • Peter-Erik Ywema (Avebe)
  • Jan Willem Straatsma (RFC)
  • Pieter van der Valk (WUR en melkveehouder)
  • Rik Eweg (Lector Van Hall Larenstein – Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw)
  • Gjalt Mulder (voorzitter Katalysatorteam en melkveehouders)
  • Gerda van Eck (AgroAgenda, Regiodeal NIL, voorzitter ondersteunend team)
  • Imra Klein (AgroAgenda, secretaris)
  • Heleen Roovers (Secretariaat NOM)

Nadere kennismaking met de teamleden:



Peter-Erik Ywema – “Samen kansen creëren en doen”
Ik ben Peter Erik Ywema, vader van 3 kinderen en opa van 1. Ik mag sinds 2,5 jaar de rol van sustainability director spelen bij Royal Avebe. Die rol is nieuw en betreft de hele breedte van het bedrijf van boer tot eindproduct en van gedrag tot schone technologie en communicatie.
Ik denk dat de akkerbouw een bijzondere rol kan spelen in klimaat, water en biodiversiteit en bodemverbetering. Dat gaat niet vanzelf. Het moeilijkst is bewustwording en gedragverandering. Ik ben iemand die out of de box kan denken en een veilige omgeving kan creëren om vastzittende patronen te doorbreken. En ik krijg energie van doorbraakjes.



Jan Willem Straatsma
Ik ben Jan Willem Straatsma, boerenzoon, gewerkt in onderwijs, zorg, bij LTO en FrieslandCampina. En ik hou van bundelen van vernieuwingskracht bij onze grote uitdagingen op het vlak van duurzame voeding, gezondheid, landbouw en vitaal landelijk gebied. Op deze onderwerpen incl. energie, klimaat en circulaire economie zijn we al in transitie. Daarbij ervaren we trots en onbehagen. Zowel burgers, boeren, buitenlui, ngo’s, kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven. Er is veel vernieuwingskracht beschikbaar welke gebundeld dient te worden. Voorbij best practises naar next practises mét schaal. Voor Top Voeding uit een Rijk Landschap in de drie noordelijke provincies.



Pieter van der Valk – “Het geeft meer energie om ergens voor vechten, dan ergens tegen te vechten”
Mijn naam is Pieter van der Valk. Samen met mijn vader combineren we een melkveebedrijf met de verhuur van appartementen op twee verschillende locaties in Workum en Ferwoude. Naast het zelfstandig ondernemerschap ben ik werkzaam voor de Wageningen universiteit, waar ik vanuit mijn functie praktijk koppel aan onderzoek. Deze combinatie biedt mij een breed perspectief van de landbouw en diens opgaves. Ik geloof dat de verbeeldingskracht en creativiteit van ondernemers in de landbouw de basis vormen om invulling te geven aan die opgaves. Daarbij geeft de energie en daadkracht van de sector mij het vertrouwen dat we dit gaan realiseren. Daarbij geldt dat elk goed idee, klein of groot, kan uitgroeien tot een project of innovatie met impact. Graag lever ik een bescheiden bijdrage om deze ideeën verder te brengen en op te tillen.



Rik Eweg
“Samen werken aan landschappen die waardevol zijn voor mensen en dieren”
Ik ben lector Gebiedsgerichte Transities naar Kringlooplandbouw bij Van Hall Larenstein. Opgegroeid in Twente en gevormd in Wageningen. Gefascineerd door landschappen en hoe mensen ze gebruiken en vormen. Wonend in Wageningen, met mijn partner en drie dochters die inmiddels de wereld in zijn gevlogen. Ik verbind studenten, docenten, boeren en andere ondernemers, ambtenaren en bestuurders om samen te werken aan nieuwe agro-food systemen. Dat is niet enkel een uitdaging van boeren, maar van ons allen. Ik krijg energie van mensen die samen willen werken aan nieuwe, creatieve ideeën en van nieuwe steden en landschappen.  Andere sectoren, andere landen en andere culturen kunnen ons inspireren voor innovaties naar een nieuw agro-food systeem.



Gjalt Mulder“Als iedereen een klein stukje de goede kant op beweegt, komen we een heel eind”
Ik ben Gjalt Mulder, melkveehouder in Zuid-Oost Friesland. Als landbouwsector opereren wij zichtbaar. Iedereen ziet wat wij doen en vindt er wat van. Het is de kunst om het zo te doen, dat we niet worden getolereerd maar worden gewaardeerd. Mijn tweede natuur is dat ik altijd over de horizon heen kijk, ik focus mij niet op vandaag of morgen, maar kijk naar de langere termijn. Daarnaast zet ik graag andere mensen in hun kracht. Ik vind het geweldig om te zien dat er daadwerkelijk dingen veranderen en processen in gang worden gezet. Als ik mensen kan enthousiasmeren om ee te denken en mee te doen, dan wordt ik daar blij van. Daarin voel ik mij als voortrekker van het Katalysatorteam op mijn plek.



Gerda van Eck
“Als je goed geworteld bent, kom je altijd weer tot bloei”
Ik ben Gerda van Eck en woon al meer dan mijn halve leven in Fryslân, eerst samen met mijn partner, later met ons gezin en nu weer samen. Natuurlijk blijf ik er, als geboren Haagse, altijd een beetje te gast. Ik voel me echt een Noorderling en ik klink ook zo. Al herinnert mijn (te) scherpe tong soms nog aan mijn jeugd in de grote stad.
Ik zet me al mijn hele leven in voor een duurzame samenleving vooral in en om het landelijk gebied. Ik doe dat door mensen met verschillende visies actief te verbinden, door gedreven en vasthoudende mensen met fantastische plannen te ondersteunen. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe inzichten, nieuwe creaties. Ik krijg energie van mensen die werken aan een betere wereld, met kleine stapjes of met grote sprongen. Worstelend met de belemmeringen, de risico’s maar toch bevlogen doorwerken en doordoen. Met hen samenwerken brengt ons tot bloei.



Imra Klein
“Mooie initiatieven versterken en elkaar verder brengen”
Ik ben Imra Klein en sinds januari 2021 ondersteun ik de Agro Agenda Noord-Nederland met mijn functie als secretaris. Naast deze werkzaamheden ben ik ook werkzaam voor Hogeschool Van Hall Larenstein als Projectmanager in het toegepast onderzoek. Thema’s die mij interesseren zijn (natuurinclusieve/kringloop) landbouw, weidevogels en biodiversiteit. Mijn kracht zit hem in het aanbrengen van structuur en het begeleiden van processen. Hiermee hoop ik een goede toevoeging te zijn in het team en een mooie bijdrage te leveren. Het meeste energie krijg ik van samenwerken met bevlogen ondernemers en collega’s. Ik help hen graag bij het uitdenken en verder brengen van ideeën.


Heleen Roovers