Stuurgroep

De stuurgroep van de AgroAgenda Noord-Nederland is samengesteld met bestuurders uit diverse geledingen uit de agroketen. Al deze partijen uit de agroketen hebben het kwaliteitsbeeld ‘Top-Voedsel uit een Rijk Landschap’ ondertekend.

De leden van de stuurgroep zijn:

 

Naam Vertegenwoordigt
Ageeth Nijboer Onderwijs
Alex Datema Rabobank
Annie de Veer Ministerie LNV
Femke Wiersma Provincie Fryslân
Gerard Backx HZPC
Gjalt Mulder Melkveehouders
Hans Hettinga Friesland Campina
Henk Emmens Provincie Groningen
Jisse Otter Provincie Drenthe
Marco Glastra Terreinbeheerders
Marijke Folkers Avebe
Marleen de Rond Avebe
Reinder Hoekstra NMF’s
Tineke de Vries LTO
Trienke Elshof LTO
Gerda van Eck Programmaleider AgroAgenda
Imra Klein Secretaris AgroAgenda