Stuurgroep

De stuurgroep van de AgroAgenda Noord-Nederland is samengesteld met bestuurders uit diverse geledingen uit de agroketen. Al deze partijen uit de agroketen hebben het kwaliteitsbeeld ‘Top-Voedsel uit een Rijk Landschap’ ondertekend.

De leden van de stuurgroep zijn:

Naam Vertegenwoordigt
Marijke Folkers Avebe
Gerard Backx HZPC
Trienke Elshof LTO Noord
Alex Datema BoerenNatuur/ melkeeagenda
Marco Glastra Terreinbeheerders
Reinder Hoekstra NMF’s
Johan Hamster Provincie Groningen
Klaas Fokkinga Provincie Fryslân
Henk Jumelet  Provincie Drenthe
Johan Osinga LNV
Adiaan Beenen LNV
Ageeth Nijboer Onderwijs
Barbara Huneman Avebe
Tineke de Vries The Potato Valley
Gerda van Eck Programmaleider
Imra Klein Programmasecretaris