Stuurgroep

…Momenteel wordt er gewerkt aan het updaten van de website…

 

De stuurgroep van de AgroAgenda Noord-Nederland is samengesteld met bestuurders uit diverse geledingen uit de agroketen. Al deze partijen uit de agroketen hebben het kwaliteitsbeeld ‘Top-Voedsel uit een Rijk Landschap’ ondertekend.

De leden van de stuurgroep zijn:

Naam Vertegenwoordigt
Frans Keurentjes (voorzitter) RFC
Gerard Backx HZPC
Trienke Elshof LTO Noord
Hendrik Galama en Tom ten Kate AJK’s
Alex datema BoerenNatuur
Marco Glastra Terreinbeheerders
Reinder Hoekstra NMF’s
Henk Staghouwer Provincie Groningen
Klaas Fokkinga Provincie Fryslân
Henk Jumelet Provincie Drenthe
Johan Osinga en Jurgen Geelhoed LNV
Jan van Weperen Waterschappen
Ton Stierhout Onderwijs
Johan Russchen InnovatieAgenda Veenkoloniën
Tineke de Vries The Potato Valley
Alex Datema MelkveeAgenda
Gedeputeerden Regiodeal NIL