agroagendann-background

Alles over begeleidend team

Begeleidend team

Het begeleidend team van de AgroAgenda steunt initiatiefnemers in Noord-Nederland en doet voorstellen voor mogelijke stappen die bijdragen aan realisatie van het kwaliteitsbeeld en zorgen voor samenhangen in de activiteiten.

Het team nodigt initiatiefnemers uit voor een spiegelgesprek. Ons team kan meedenken met het plan en kennis en kennissen aanreiken. We zullen ook reflecteren op:

– de bijdrage aan het Kwaliteitsbeeld
– de potentiële impact in Noord-Nederland
– de mate waarin het plan echt vernieuwend is

Contactgegevens en informatie vindt u terug op onze flyer
Graag vooraf aanmelden via Jan Klink (klink@agroagendann.nl)

De leden van het begeleidend team zijn:

  • Gjalt Mulder, melkveehouders
  • Jan de Jong, ministerie van LNV
  • Peter-Erik Ywema, Avebe
  • Reina Ferwerda, Wageningen University & Research
  • Dirk Jan Immenga, Provincie Drenthe
  • Rik Eweg, Van Hall Larenstein
  • Jan Klink, Agro Agenda Noord Nederland
  • Djurre Postma, NoorderlandMelk

Hieronder stellen de leden van het begeleidend team zich uitgebreider voor:

Gjalt Mulder – “Als iedereen een klein stukje de goede kant op beweegt, komen we een heel eind”
Ik ben Gjalt Mulder, melkveehouder in Zuid-Oost Friesland. Als landbouwsector opereren wij zichtbaar. Iedereen ziet wat wij doen en vindt er wat van. Het is de kunst om het zo te doen, dat we niet worden getolereerd maar worden gewaardeerd. Mijn tweede natuur is dat ik altijd over de horizon heen kijk, ik focus mij niet op vandaag of morgen, maar kijk naar de langere termijn. Daarnaast zet ik graag andere mensen in hun kracht. Ik vind het geweldig om te zien dat er daadwerkelijk dingen veranderen en processen in gang worden gezet. Als ik mensen kan enthousiasmeren om mee te denken en mee te doen, dan wordt ik daar blij van. Daarin voel ik mij als voortrekker van het Katalysatorteam op mijn plek.

Jan de Jong – “En soms heb ik even nodig om te weten waar ik ben. En waar ik ook alweer heen wil".
Zondagmorgen op het houten hek, de koeien veelal met de bek in het gras. Op de achtergrond wat houtwallen, klein bosje hoe noem je het? Soms steekt er een ree over en vaak ook niet. Dit is van best wel lang geleden. Daarna veel geleerd. En zo nu en dan blijkt dat geleerde meer af te leiden dan aan te vullen bij wat er is. Buiten en landbouw kan zo mooi zijn. Daar iets dichter bij komen, bij dat ‘mooi’ . Dichter er naar toe met kleine groepen mensen die vooruit willen. Die kleine groepen wat kunnen helpen.  Ja dat. Daar leef ik van en daar help ik graag bij. En altijd vanuit het grensvlak. Het grensvlak van de ene wereld en de andere wereld. Nu vanuit het LNV; Directoraat Generaal   ‘Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied’. 

Peter-Erik Ywema – “Samen kansen creëren en doen”
Ik ben Peter Erik Ywema, vader van 3 kinderen en opa van 1. Ik mag sinds 2,5 jaar de rol van sustainability director spelen bij Royal Avebe. Die rol is nieuw en betreft de hele breedte van het bedrijf van boer tot eindproduct en van gedrag tot schone technologie en communicatie.
Ik denk dat de akkerbouw een bijzondere rol kan spelen in klimaat, water en biodiversiteit en bodemverbetering. Dat gaat niet vanzelf. Het moeilijkst is bewustwording en gedragverandering. Ik ben iemand die out of de box kan denken en een veilige omgeving kan creëren om vastzittende patronen te doorbreken. En ik krijg energie van doorbraakjes.

Reina Ferwerda - "Alles wat je aandacht geeft, groeit"
Ik ben Reina Ferwerda-van Zonneveld en werk als projectleider, onderzoeker en vertrouwenspersoon bij Wageningen Livestock Research. Geboren en getogen op een melkveehouderijbedrijf in het mooie coulisselandschap in de kop van Drenthe ben ik ervan overtuigd geraakt, dat we door meer te ontdekken over de natuur onze landbouw en kwaliteit van leven kunnen verbeteren.
Mijn missie is opkomen voor kwetsbaren (dieren, mensen) door een beweging in gang te zetten waardoor zij en/of de omgeving veranderen en ze voortaan met (meer) begrip en respect behandeld worden. ‘Zorgen moet je niet maken, maar doen!’ Ik denk in kansen, oplossingen en mogelijkheden. Zowel in mijn werk als privé probeer ik inhoud te geven aan mijn missie en daar krijg ik energie van. Helemaal wanneer een project of proces leidt tot een goed en gewaardeerd eindresultaat met impact.

Dirk Jan Immenga – "Altijd kijken hoe iets wél kan’"
Ik ben Dirk Jan Immenga, werkzaam voor het programma Toekomstgerichte Landbouw bij de provincie Drenthe. Hoewel actief voor de provincie Drenthe, ben ik er mij van bewust dat de wereld groter is dan de provincie.
Samenwerken in Noordelijk verband is daarom voor mij vanzelfsprekend en de AgroAgenda speelt daar een belangrijke rol in. Samenwerken is ook de rode draad in het werk wat ik doe, of het nu met medeoverheden, met de sector of met de ketenpartijen is.
Samen ervoor zorgen dat de landbouw ook in de toekomst een mooie plek heeft in Noord Nederland.

Rik Eweg – “Samen werken aan landschappen die waardevol zijn voor mensen en dieren”
Ik ben lector Gebiedsgerichte Transities naar Kringlooplandbouw bij Van Hall Larenstein. Opgegroeid in Twente en gevormd in Wageningen. Gefascineerd door landschappen en hoe mensen ze gebruiken en vormen. Wonend in Wageningen, met mijn partner en drie dochters die inmiddels de wereld in zijn gevlogen. Ik verbind studenten, docenten, boeren en andere ondernemers, ambtenaren en bestuurders om samen te werken aan nieuwe agro-food systemen. Dat is niet enkel een uitdaging van boeren, maar van ons allen. Ik krijg energie van mensen die samen willen werken aan nieuwe, creatieve ideeën en van nieuwe steden en landschappen.  Andere sectoren, andere landen en andere culturen kunnen ons inspireren voor innovaties naar een nieuw agro-food systeem.

Jan Klink – ‘Kijk vooruit, soms zit het even tegen, maar er komen altijd betere tijden aan.’
Als geboren en getogen Groningse boerenzoon heb ik hart voor landbouw en natuur in Noord-Nederland. Tot 2015 had ik met mijn moeder en twee jongere broers een melkveebedrijf in Boven-Pekela in de Veenkoloniën. Na mijn studie aan de Wageningen Universiteit ben ik als landbouweconoom aan de slag gegaan bij het ministerie van LNV. Ik heb daar gewerkt aan uiteenlopende landbouw onderwerpen, zoals megastallen, de voedselvisie, de klimaatopgave voor landbouw en landgebruik, Agri meets Design en de ontwikkeling van www.agrimatie.nl. Na enkele uitstappen bij het ministerie van Economische Zaken, als wethouder van de gemeente Wijdemeren en Tweede Kamerlid, ga ik weer terug naar mijn roots qua omgeving en materie.

Ik heb de landbouwsector al heel lang in mijn hart gesloten en wil graag samen met afnemers, toeleveranciers, de primaire subsectoren, natuurorganisaties, NGO´s, overheden en kennisinstellingen aan de slag om te werken aan een duurzame landbouw en aan de uitdagingen die verder op de sector af komen.

Djurre Postma - "Ben je bang voor verandering? Maar wat kan zonder verandering ontstaan?"

Ik ben melkveehouder in Hurdegaryp, gelegen aan de rand van de Friese wouden, bekend om zijn prachtige coulisselandschappen. Daarnaast ben ik bestuurder bij Noorderland Melk, een kleine zuivelcoöperatie met ongeveer 100 leveranciers. In het voorjaar van 2024 heb ik mijn schoonzoon geholpen met het verplaatsen/overnemen van het bedrijf, aangezien ons eigen bedrijf werd beëindigd. Noorderland Melk heeft geen eigen melkverwerking. Het grootste deel van onze melk gaat naar A WARE in Heerenveen. De melk van 13 veehouders, de zogenaamde "weide weelde boeren", wordt elders verwerkt. Deze veehouders besteden extra aandacht aan zaken als weidevogels en koeienwelzijn, vergelijkbaar met het "beter voor" initiatief van Albert Heijn. Daarnaast is Noorderland Melk bezig met het monitoren van de vastlegging van CO2 in de bodem.

De melkveesector staat aan het begin van een verandering in denken en handelen. Op dit moment spelen er verschillende belangrijke onderwerpen, zoals stikstof, fosfaat, natuur en milieu, welzijnseisen en bedrijfsopvolging, om er maar een paar te noemen. Stil blijven staan is geen optie. Het is noodzakelijk om mee te bewegen met de ontwikkelingen in de agrarische sector en de maatschappelijke veranderingen. Het is aan de Agro Agenda om deel uit te maken van deze ontwikkeling en om deuren te openen voor nieuwe ideeën en inzichten.

Romke
Wordt pionier

Meld je nu aan voor een gesprek over kennis en kennissen.

"*" geeft vereiste velden aan