agroagendann-background

Over AgroAgenda

Over AgroAgenda

Stuwende veranderingen

De AgroAgenda Noord-Nederland is een samenwerkingsplatform van partijen in de agroketen (afnemend, toeleverend en dienstverlenend), de primaire landbouw, de overheden, de terreinbeheerders, de milieufederaties en de kennisinstellingen. 

Zij hebben met elkaar in 2018 de richting bepaald voor de toekomst van de landbouw. ’Top-Voedsel uit een Rijk Landschap beschrijft in acht kwaliteiten van Noord-Nederland de doelen voor 2030.

Landbouw in Noord-Nederland zorgt in 2030 voor Top-Voedsel uit een Rijk Landschap. De route daarheen vraagt actie van alle partijen in de agrofoodsector en het landelijk gebied. In de notitie: top voedsel uit een tijk landschap, de route naar waardenvolle landbouw leest u hier meer over.

Gezamenlijke aanpak

De AgroAgenda Noord-Nederland wordt gedragen door een netwerk van ondernemers, overheid, onderzoek, onderwijs en NGO’s.

Veel ondernemers, ketenpartijen, bewoners nemen initiatieven om te werken aan een Top-Voedsel uit een Rijk Landschap. Deze initiatieven ondersteunen we. Dat doen we door kennis, kunde en netwerk beschikbaar te stellen.

Agenda's en programma's

De AgroAgenda werkt nauw samen met de volgende agenda's en programma's

Ontwikkelen governance passend bij waardenvolle landbouw

De partijen in de AgroAgenda werken allen op hun manier aan Top-Voedsel uit een Rijk Landschap.  Dat gebeurt bijvoorbeeld via programma’s als ‘On the way tot planet proof’ of ‘Fascinating’ gericht op de eiwittransitie en klimaatopgave en via tal van kennisdeelprogramma’s zoals ‘ Boeren meten water’ of van ‘kennis naar kunde’. De AgroAgenda ondersteunt daarnaast initiatiefnemers die diepgaande veranderingen op kleine schaal willen realiseren (Small wins).

De richting ' Top voedsel uit een Rijk Landschap' is door een groot aantal partijen in de agroketen ondertekend. 

De AgroAgenda Noord-Nederland kent een stuurgroep waarin bestuurders namens de diverse partijen in de agroketen zijn afgevaardigd. Naast deze stuurgroep kent de AgroAgenda een team van 11 ondernemers (Katalysatorteam). Dit team jaagt aan, agendeert en brengt small wins verder samen met het begeleidend team.

Meer informatie over de stuurgroep, het katalysatorteam en het begeleidend team vindt u door te klikken op onderstaande links.

Romke
Wordt pionier

Meld je nu aan voor een gesprek over kennis en kennissen.

"*" geeft vereiste velden aan