agroagendann-background

Stuurgroep

Stuurgroep

De stuurgroep van de AgroAgenda Noord-Nederland bestaat uit bestuurders van ketenpartners, primaire landbouw, NGO's, overheid en kennisinstellingen. Al deze partijen werken aan het kwaliteitsbeeld ‘Top-Voedsel uit een Rijk Landschap’.

De leden van de stuurgroep zijn:

Naam en welke vertegenwoordiging
Marijke Folkers vertegenwoordigt Avebe en is tevens voorzitter van de stuurgroep
Ageeth Nijboer vertegenwoordigt onderwijs
Alex Datema vertegenwoordigt Rabobank
Ino Ostendorf vertegenwoordigt Ministerie LNV
Femke Wiersma vertegenwoordigt Provincie Fryslân
Gerard Backx vertegenwoordigt HZPC
Gjalt Mulder vertegenwoordigt Melkveehouders
Hans Hettinga vertegenwoordigt Friesland Campina
Henk Emmens vertegenwoordigt Provincie Groningen
Jisse Otter vertegenwoordigt Provincie Drenthe
Marco Glastra vertegenwoordigt Terreinbeheerders
Marleen de Rond vertegenwoordigt Innovatie Veenkoloniën
Reinder Hoekstra vertegenwoordigt NMF’s
Tineke de Vries vertegenwoordigt Agrofoodcluster
Arend Steenbergen vertegenwoordigt LTO Noord
Jan Klink is de Programmaleider van AgroAgenda

Romke
Wordt pionier

Meld je nu aan voor een gesprek over kennis en kennissen.

"*" geeft vereiste velden aan