agroagendann-background

Stuurgroep

Stuurgroep

De stuurgroep van de AgroAgenda Noord-Nederland bestaat uit bestuurders van ketenpartners, primaire landbouw, NGO's, overheid en kennisinstellingen. Al deze partijen werken aan het kwaliteitsbeeld ‘Top-Voedsel uit een Rijk Landschap’.

De leden van de stuurgroep zijn:

Naam en welke vertegenwoordiging
Marijke Folkers vertegenwoordigt Avebe en is tevens voorzitter van de stuurgroep
Ageeth Nijboer vertegenwoordigt onderwijs
Alex Datema vertegenwoordigt Rabobank
Ino Ostendorf vertegenwoordigt Ministerie LNV
Femke Wiersma vertegenwoordigt Provincie Fryslân
Gerard Backx vertegenwoordigt HZPC
Gjalt Mulder vertegenwoordigt Melkveehouders
Henk Emmens vertegenwoordigt Provincie Groningen
Jisse Otter vertegenwoordigt Provincie Drenthe
Marco Glastra vertegenwoordigt Terreinbeheerders
Marleen de Rond vertegenwoordigt Innovatie Veenkoloniën
Reinder Hoekstra vertegenwoordigt NMF’s
Tineke de Vries vertegenwoordigt Agrofoodcluster
Arend Steenbergen vertegenwoordigt LTO Noord
Jan Klink is de Programmaleider van AgroAgenda


We stellen graag de voorzitter van de stuurgroep hieronder aan u voor:

Marijke Folkers
Marijke Folkers in ’t Hout (1983) is sinds 2021 voorzitter van de AgroAgenda Noord Nederland. Ze is mede eigenaar van een gemengd bedrijf in Veendam, waar ze beter leven varkens, beter leven kippen en akkerbouw bedrijven. Op hun bedrijf proberen ze zoveel mogelijk de kringloop te sluiten. Naast boerin is Marijke ook voorzitter van de raad van commissarissen van Royal Avebe en commissaris bij ForFarmers NV, daarnaast is ze ook voorzitter van het Noordelijk landbouw beraad waar de grondlegging van de AgroAgenda Noord Nederland plaatsvond in 2013. Voordat ze in 2014 het boerenbedrijf overnam heeft ze 10 jaar lang in de industrie gewerkt. Marijke vind het belangrijk dat er op een eerlijke manier, samen met de boeren wordt gewerkt aan de transitie naar een landbouwsysteem met minder emissies, meer biodiversiteit en een beter verdienmodel.

Romke
Wordt pionier

Meld je nu aan voor een gesprek over kennis en kennissen.

"*" geeft vereiste velden aan