agroagendann-background

Alles over Fascinating

Fascinating

Fascinating is een open innovatieprogramma dat (landbouw)bedrijven, kennisinstellingen en de samenleving verbindt. Samen werken we aan circulaire landbouw: duurzaam en met ruimte voor natuur, met gezonde voeding en gezonde opbrengst als resultaat.

Fascinating staat voor Food Agro Sustainable Circular Nature Technology in Groningen. Sinds 2020 worden experimenten uitgevoerd die antwoord moeten geven op vragen als:

  • Wat is gezonde en gebalanceerde voeding in de context van preventieve effecten op ziekteontwikkeling?
  • Wat zijn de nutritionele gewassen van de toekomst die passen in een nieuw gewasrotatieplan en die naast een hoog eiwitgehalte ook meer macro- en micronutriënten per kilogram gewas opleveren?
  • Hoe kan de industriële verwerking worden uitgevoerd opdat alle nutritionele bouwstenen maximaal worden geëxtraheerd en de beste energie-efficiëntie wordt bereikt?
  • Hoe wordt kringlooplandbouw bereikt waarbij alle grondstofstromen maximaal worden benut in het agrofoodsysteem?

De vier noordelijke landbouwcoöperaties (Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina) hebben samen met Stichting Institute for Sustainable Process Technology (ISPT), LTO Noord en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) dit open test- en innovatieprogramma opgezet. Fascinating staat open voor partijen die zich willen aansluiten om samen de ambitie van het programma te realiseren. Op dit moment zijn dat: Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen, Gasunie, provincie Groningen/Nationaal Programma Groningen, Rijksuniversiteit Groningen / Universiteit van het Noorden, Invest-NL, NOM en Rabobank.

Waarom in Groningen? Deze regio biedt niet alleen beschikbare landbouwgrond, maar ook een grootschalige industriële infrastructuur voor de verwerking van biomassa, plus de beschikbaarheid van duurzame energie, hooggeplaatste kennisinstellingen en een sterk ontwikkelde chemische industrie. Fascinating is in gesprek met de provincies Friesland en Drenthe om het programma uit te breiden naar Noord-Nederland.

Romke
Wordt pionier

Meld je nu aan voor een gesprek over kennis en kennissen.

"*" geeft vereiste velden aan