agroagendann-background

Alles over Melkveeagenda

Melkveeagenda

De melkveehouderij is een belangrijke motor van de noordelijke economie. Sterker: tijdens de financiële crisis bleek het zelfs de belangrijkste motor. Iets om trots op te zijn. En iets om zuinig op te zijn. Maar ook: een positie om verder te versterken. Want zoals alles in ontwikkeling is, is ook deze sector dat.

Doelstelling MelkveeAgenda

Noord-Nederland moet de top worden in grondgebonden melkveehouderij die zich in harmonie met haar leefomgeving ontwikkelt. Deze harmonie heeft te maken met de milieu en wateropgaven, biodiversiteit en de maatschappelijke verankering.

Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak met inzet van iedere melkveehouder, van de toeleverende bedrijven en van de zuivel.

Dit moet leiden tot een zuivelsector in Noord- Nederland met meer toegevoegde waarde, met een verantwoorde ontwikkeling, met grondgebondenheid, weidegang, biodiversiteit en een schoon milieu.

Kerngetallen Noord-Nederland

We streven naar economisch en ecologisch sterke bedrijven. De melkveebedrijven in Noord-Nederland kunnen inspiratie opdoen bij bedrijven die goed scoren op economische kengeltallen en tegelijk op ecologische indicatoren. In 2023 is een nieuwe versie van de stand van de melkveehouderij verschenen. Klik hier om de monitoring te bekijken.

Romke
Wordt pionier

Meld je nu aan voor een gesprek over kennis en kennissen.

"*" geeft vereiste velden aan