Melkvee Agenda

 

De melkveehouderij is een belangrijke motor van de noordelijke economie. Sterker: tijdens de crisis bleek het zelfs de belangrijkste motor. Iets om trots op te zijn. En iets om zuinig op te zijn. Maar ook: een positie om verder te versterken. Want zoals alles in ontwikkeling is, is ook deze sector dat.

Doelstelling MelkveeAgenda

Noord-Nederland moet de top worden in grondgebonden melkveehouderij die zich in harmonie met haar leefomgeving ontwikkelt. Deze harmonie heeft te maken met de milieu en wateropgaven, biodiversiteit en de maatschappelijke verankering.

Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak met inzet van iedere melkveehouder, van de toeleverende bedrijven en van de zuivel.

Dit moet leiden tot een zuivelsector in Noord- Nederland met meer toegevoegde waarde, met een verantwoorde ontwikkeling, met grondgebondenheid, weidegang, biodiversiteit en een schoon milieu.

 

Elke melkveehouder een Plan van Aanpak

Wij stimuleren elke melkveehouder om een Plan van Aanpak op te stellen zodat we allemaal meewerken aan de doelstellingen voor de toekomst van deze sector, het milieu en de maatschappij. Ook brengen we melkveehouders met ideeën en projecten in contact met partijen die hierin kunnen versterken of participeren.

Meer informatie? Ga dan naar www.melkveeagenda.nl.