Nieuws

Webinar Omschakelen? JA! En de financiering dan?

Webinar Omschakelen? JA! En de financiering dan? Vrijdag 19 november van 12:00 – 13:30 uur Op vrijdag 19 november a.s. organiseert Investeringsfonds Duurzame Landbouw  het webinar ‘Omschakelen? JA! En de financiering dan? Dit webinar is bedoeld voor agrarische ondernemers in de veehouderij, akkerbouw en glastuinbouw die hun bedrijf integraal willen verduurzamen middels om- of doorschakeling in het […]

Lees meer

Congres 12-14 oktober: Kansen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Wat verandert er door het nieuwe GLB? Welke kansen levert het op voor boeren? Hoe stuur je met de bodem? Dit en meer komt aan bod op het congres ‘Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de Bodem als Basis’, van 12 tot en met 14 oktober op het Ecomunitypark in Oosterwolde. Uitnodiging congres Kansen van […]

Lees meer

Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 3 september

Het is alweer even geleden, 3 september de netwerkbijeenkomst van de AgroAgenda Noord-Nederland en Regio Deal Natuurinclusieve landbouw. In dit nieuwsbericht vindt u de terugkoppeling van deze bijeenkomst en hoe nu verder gewerkt zal worden. Het was goed om elkaar na 1,5 jaar van online overleggen weer fysiek te kunnen ontmoeten. Helaas was er vanwege […]

Lees meer

Een geslaagde netwerkbijeenkomst

Het was een zeer geslaagde netwerkbijeenkomst bij Schouwburg de Lawei in Drachten. Een divers publiek die naast netwerken de ‘handen bijeen heeft gestoken’ om na te denken over de landbouw en de gaande transitie. Een inspirerende dag waarbij het netwerk weer echt met elkaar om tafel kon (op 1,5 meter). Interactieve workshops met diverse onderwerpen […]

Lees meer

Uitnodiging netwerkbijeenkomst 3 september

Op vrijdag 3 september vindt de netwerkbijeenkomst plaats van de Agro Agenda Noord-Nederland en de Regiodeal Natuurinclusieve landbouw. Via onderstaande link komt u bij de officiële uitnodiging waar u zich kunt aanmelden. Let op: locatie is gewijzigd naar Schouwburg de Lawei in Drachten

Lees meer

Invulling zonnestroom-opgave

De partijen in de AgroAgenda Noord-Nederland vragen aandacht voor de manier waarop invulling wordt gegeven aan de zonnestroom-opgave. Wij steunen de in het Klimaatakkoord afgesproken doelen maar doen een oproep om bij de invulling hiervan oog te hebben voor de effecten op het cultuurlandschap, de bodem en de vitaliteit van de agrarische bedrijven en de […]

Lees meer

Uitnodiging: Webinar Wat zijn de sleutels voor succesvol veranderen? 22 oktober 2020

Donderdag 22 oktober 2020 – 15.00 tot 16.30 uur In Noord-Nederland zetten velen zich in voor een toekomstbestendige landbouw. Dit gebeurt natuurlijk door de boeren, maar ook door onder meer ketenpartijen, natuurorganisaties, kennisinstellingen, overheden én inwoners. Ruimte nemen om te experimenteren is daarbij belangrijk. Wat werkt wel en wat werkt niet? Wat zijn de sleutels […]

Lees meer