Nieuws

Invulling zonnestroom-opgave

De partijen in de AgroAgenda Noord-Nederland vragen aandacht voor de manier waarop invulling wordt gegeven aan de zonnestroom-opgave. Wij steunen de in het Klimaatakkoord afgesproken doelen maar doen een oproep om bij de invulling hiervan oog te hebben voor de effecten op het cultuurlandschap, de bodem en de vitaliteit van de agrarische bedrijven en de […]

Lees meer

Uitnodiging: Webinar Wat zijn de sleutels voor succesvol veranderen? 22 oktober 2020

Donderdag 22 oktober 2020 – 15.00 tot 16.30 uur In Noord-Nederland zetten velen zich in voor een toekomstbestendige landbouw. Dit gebeurt natuurlijk door de boeren, maar ook door onder meer ketenpartijen, natuurorganisaties, kennisinstellingen, overheden én inwoners. Ruimte nemen om te experimenteren is daarbij belangrijk. Wat werkt wel en wat werkt niet? Wat zijn de sleutels […]

Lees meer

AgroAgenda Noord-Nederland, op weg naar Top Voedsel uit een Rijk Landschap

Op vrijdag 29 maart kwamen landbouwondernemers, ketenpartijen, LTO, AJK’s, NGO’s, kennisinstellingen en overheden in de Martinikerk in Groningen bij elkaar om concrete stappen te zetten in de realisatie van het Kwaliteitsbeeld 2030. Het Kwaliteitsbeeld is hét baken op weg naar Top Voedsel uit een Rijk Landschap. Alle partijen werken samen aan doelen zoals vitale bedrijven, […]

Lees meer