Met de AgroAgenda Noord-Nederland slaan we de handen ineen om het agro-succes van het noorden te versterken en onze relatie met de samenleving te bestendigen. We zetten in op verduurzaming via innovatie voor een betere wereld en een grotere concurrentiekracht.

Deelagenda's

Naast de overkoepelende AgroAgenda, zijn er verschillende deelagenda’s ontwikkeld om binnen specifieke sectoren of projecten verder uit te diepen wat we voor elkaar en de sector kunnen betekenen.

Melkvee Agenda

Melkvee Agenda

De routeplanner naar kansen binnen de melkveesector. Ambitieuze doelstellingen, maar haalbaar als we die als sector gezamenlijk aanpakken.

Lees meer ->

Veenkolonieën

Het Europese landbouwbeleid zorgt voor grote veranderingen in de Veenkoloniën. Om op die veranderingen in te kunnen spelen hebben de Agenda voor de Veenkoloniën, LTO Noord, AVEBE en de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen hun verantwoordelijkheid genomen en gezamenlijk het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 opgesteld.

Lees meer->

The Potato Valley

Kennisplatform ter versterking van de pootaardappelteelt.

Lees meer->

Smart Farming

De bodem is (en hoort dat ook te zijn) een duurzame basis onder de grondgebonden agrarische sector. Een gezonde bodem en goed bodemgebruik is dus van essentieel belang voor een duurzame agrarische productie en bedrijfsvoering.

Lees meer->

Groene Grondstoffen

Er gebeurt al veel op het gebied van het produceren van hernieuwbare grondstoffen Maar het kan altijd beter. Om wereldspeler te worden en te blijven, zullen we nog meer moeten investeren in de transitie van fossiele grondstoffen naar hernieuwbare grondstoffen.

Lees meer->

Nieuws

AgroAgenda Noord-Nederland, op weg naar Top Voedsel uit een Rijk Landschap

4 april 2019

Op vrijdag 29 maart kwamen landbouwondernemers, ketenpartijen, LTO, AJK’s, NGO’s, kennisinstellingen en overheden in de Martinikerk in Groningen bij elkaar om concrete stappen te zetten in de realisatie van het Kwaliteitsbeeld 2030. Het Kwaliteitsbeeld is hét baken op weg naar Top Voedsel uit een Rijk Landschap. Alle partijen werken samen aan doelen zoals vitale bedrijven, […]

>> Lees meer