...Momenteel wordt er gewerkt aan het updaten van de website...

Met de AgroAgenda Noord-Nederland slaan we de handen ineen om het agro-succes van het noorden te versterken en onze relatie met de samenleving te bestendigen. We zetten in op verduurzaming via innovatie voor een betere wereld en een grotere concurrentiekracht.

Deelagenda's

Naast de overkoepelende AgroAgenda, zijn er verschillende deelagenda’s ontwikkeld om binnen specifieke sectoren of projecten verder uit te diepen wat we voor elkaar en de sector kunnen betekenen.

Melkvee Agenda

Melkvee Agenda

De routeplanner naar kansen binnen de melkveesector. Ambitieuze doelstellingen, maar haalbaar als we die als sector gezamenlijk aanpakken.

Lees meer

Veenkolonieën

Het Europese landbouwbeleid zorgt voor grote veranderingen in de Veenkoloniën. Om op die veranderingen in te kunnen spelen hebben de Agenda voor de Veenkoloniën, LTO Noord, AVEBE en de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen hun verantwoordelijkheid genomen en gezamenlijk het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 opgesteld.

Lees meer

The Potato Valley

Kennisplatform ter versterking van de pootaardappelteelt.

Lees meer

Smart Farming

De bodem is (en hoort dat ook te zijn) een duurzame basis onder de grondgebonden agrarische sector. Een gezonde bodem en goed bodemgebruik is dus van essentieel belang voor een duurzame agrarische productie en bedrijfsvoering.

Lees meer

Groene Grondstoffen

Er gebeurt al veel op het gebied van het produceren van hernieuwbare grondstoffen Maar het kan altijd beter. Om wereldspeler te worden en te blijven, zullen we nog meer moeten investeren in de transitie van fossiele grondstoffen naar hernieuwbare grondstoffen.

Lees meer

Nieuws

Invulling zonnestroom-opgave

9 februari 2021

De partijen in de AgroAgenda Noord-Nederland vragen aandacht voor de manier waarop invulling wordt gegeven aan de zonnestroom-opgave. Wij steunen de in het Klimaatakkoord afgesproken doelen maar doen een oproep om bij de invulling hiervan oog te hebben voor de effecten op het cultuurlandschap, de bodem en de vitaliteit van de agrarische bedrijven en de […]

Lees meer