In de AgroAgenda Noord-Nederland slaan we de handen ineen om de landbouw en de omgeving te versterken. We werken vanuit waarden: ecologische, sociale en economische . We zetten in op Top Voedsel uit een Rijk Landschap.

De AgroAgenda Noord-Nederland is een samenwerkingsplatform van partijen in de agroketen (afnemend, toeleverend en dienstverlenend), de primaire landbouw, de overheden, de terreinbeheerders en de milieufederaties en kennisinstellingen. Zij hebben met elkaar de richting bepaald voor de toekomst van de landbouw en de aanpak.

Deelagenda's

Naast de overkoepelende AgroAgenda, zijn er verschillende deelagenda’s ontwikkeld om binnen specifieke sectoren of projecten verder uit te diepen wat we voor elkaar en de sector kunnen betekenen.

Melkvee Agenda

Melkvee Agenda

De routeplanner naar kansen binnen de melkveesector. Ambitieuze doelstellingen, maar haalbaar als we die als sector gezamenlijk aanpakken.

Lees meer

Veenkolonieën

Het Europese landbouwbeleid zorgt voor grote veranderingen in de Veenkoloniën. Om op die veranderingen in te kunnen spelen hebben de Agenda voor de Veenkoloniën, LTO Noord, AVEBE en de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen hun verantwoordelijkheid genomen en gezamenlijk het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 opgesteld.

Lees meer

The Potato Valley

The Potato Valley is het kennisplatform voor pootaardappelen. Het doel is een economische vitale kringlooplandbouw in harmonie met de omgeving. Wij richten ons op de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid waarbij duurzaamheid het uitgangspunt is.

Lees meer

Smart Farming

De bodem is (en hoort dat ook te zijn) een duurzame basis onder de grondgebonden agrarische sector. Een gezonde bodem en goed bodemgebruik is dus van essentieel belang voor een duurzame agrarische productie en bedrijfsvoering.

Lees meer

Regio Deal Natuurinclusieve landbouw

Noord-Nederland als koploper van een vitaal platteland! Vanuit deze ambitie werken landbouw, natuur en onderwijs sinds eind 2019 samen in de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw, met als doel de omslag naar een landbouwvorm die zowel voedsel produceert als de omgeving versterkt.

Lees meer

Nieuws

Hackathon AgroAgenda NN en VANN 10 oktober ’23

7 september 2023

Samen met Voedsel Alliantie Noord Nederland (VANN) hebben we het initiatief genomen om de hackathon te organiseren. Het is ons doel om zoveel mogelijk noordelijke onderwijsinstellingen (MBO/HBO/WO) deel te laten nemen die elk een studententeam gaan leveren dat ons op 10 oktober, tijdens de Dutch Food Week, gaat verrassen met goede ideeën. Alle informatie hierover […]

Lees meer

Terugblik netwerkbijeenkomst 30 juni 2023

11 juli 2023

Jonge boeren centraal tijdens drukbezochte netwerkbijeenkomst 30 juni Jonge boeren stonden vrijdag 30 juni 2023 centraal tijdens de netwerkbijeenkomst die de AgroAgenda Noord-Nederland samen met de Regio Deal natuurinclusieve landbouw in de Lawei in Drachten organiseerde. Vijf jonge ondernemers/opvolgers namen de ongeveer 140 belangstellenden mee in de dagelijkse praktijk van hun werk, hun dromen voor het […]

Lees meer

Netwerkbijeenkomst 30 juni

30 mei 2023

Natuurlijk boeren in het Noorden De AgroAgenda Noord-Nederland en de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw organiseren op vrijdag 30 juni weer een netwerkbijeenkomst.

Lees meer