Met de AgroAgenda Noord-Nederland slaan we de handen ineen om het agro-succes van het noorden te versterken en onze relatie met de samenleving te bestendigen. We zetten in op verduurzaming via innovatie voor een betere wereld en een grotere concurrentiekracht.

De AgroAgenda Noord-Nederland is een samenwerkingsplatform van partijen in de agroketen (afnemend, toeleverend en dienstverlenend), de primaire landbouw, de overheden, de terreinbeheerders en de milieufederaties en kennisinstellingen. Zij hebben met elkaar in 2018 de richting bepaald voor de toekomst van de landbouw. Dit zogenaamde Kwaliteitsbeeld ’Top-Voedsel uit een Rijk Landschap’ beschrijft in acht kwaliteiten de doelen voor 2030.

Deelagenda's

Naast de overkoepelende AgroAgenda, zijn er verschillende deelagenda’s ontwikkeld om binnen specifieke sectoren of projecten verder uit te diepen wat we voor elkaar en de sector kunnen betekenen.

Melkvee Agenda

Melkvee Agenda

De routeplanner naar kansen binnen de melkveesector. Ambitieuze doelstellingen, maar haalbaar als we die als sector gezamenlijk aanpakken.

Lees meer

Veenkolonieën

Het Europese landbouwbeleid zorgt voor grote veranderingen in de Veenkoloniën. Om op die veranderingen in te kunnen spelen hebben de Agenda voor de Veenkoloniën, LTO Noord, AVEBE en de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen hun verantwoordelijkheid genomen en gezamenlijk het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 opgesteld.

Lees meer

The Potato Valley

Kennisplatform ter versterking van de pootaardappelteelt.

Lees meer

Smart Farming

De bodem is (en hoort dat ook te zijn) een duurzame basis onder de grondgebonden agrarische sector. Een gezonde bodem en goed bodemgebruik is dus van essentieel belang voor een duurzame agrarische productie en bedrijfsvoering.

Lees meer

Groene Grondstoffen

Er gebeurt al veel op het gebied van het produceren van hernieuwbare grondstoffen Maar het kan altijd beter. Om wereldspeler te worden en te blijven, zullen we nog meer moeten investeren in de transitie van fossiele grondstoffen naar hernieuwbare grondstoffen.

Lees meer

Nieuws

Een geslaagde netwerkbijeenkomst

4 september 2021

Het was een zeer geslaagde netwerkbijeenkomst bij Schouwburg de Lawei in Drachten. Een divers publiek die naast netwerken de ‘handen bijeen heeft gestoken’ om na te denken over de landbouw en de gaande transitie. Een inspirerende dag waarbij het netwerk weer echt met elkaar om tafel kon (op 1,5 meter). Interactieve workshops met diverse onderwerpen […]

Lees meer

Uitnodiging netwerkbijeenkomst 3 september

18 augustus 2021

Op vrijdag 3 september vindt de netwerkbijeenkomst plaats van de Agro Agenda Noord-Nederland en de Regiodeal Natuurinclusieve landbouw. Via onderstaande link komt u bij de officiële uitnodiging waar u zich kunt aanmelden. Let op: locatie is gewijzigd naar Schouwburg de Lawei in Drachten

Lees meer